Cool Kids Can't Die

Ask me anythingNext pageArchive

"Sasvim je lako biti danju okoreo prema svemu, ali noću - to je nešto drugo."

- Sunce se ponovo rađa; Ernest Hemingvej (via svanaopachke)

(via celjuskova)